Trobats

Ferran Vives

Del 22 de març al 16 de juny

OBJECTES TROBATS
Que són?
Els objectes trobats , és el nom amb el qual he titulat una sèrie de retalls de malla metàl·lica que vaig trobar al taller d’escultura a principis de l’any 2011 .
Com són?
La peculiaritat de la seva forma em va cridar l’atenció. Dins d’una escultura formada a partir de quadrats perfectes que es multiplicaven infinitament, sobresortien a l’extrem superior de la malla, unes formes sorgides per les tensions, les forces i les deformacions fetes per la manipulació involuntària del material a l’hora de fer-se servir.
Quina forma tenen?
Un seguit de línies que es creuen entre si es combinen amb unes quadricules deformades sense cap ordre aparent, dibuixen petites escultures abstractes dins del meu imaginari. La varietat de formes i la seva tridimensionalitat, eleven un tros de ferro malmès a una possible obra d’art.
D’on sorgeixen?
Sense cap intencionalitat artística, aquestes formes sorgeixen atzarosament per la manipulació d’aquest material amb una finalitat constructiva. Al ser un material que es fa servir en la construcció, les inclemències del temps, i les grans forces amb les que es veuen sotmeses les malles metàl·liques a l’hora d’utilitzar-se, fan de creadors d’aquestes escultures.
Perquè ara?
Recordo el moment en que vaig descobrir aquest objectes trobats, va ser un instan màgic, un instant en el qual vaig ser conscient que havia trobat quelcom bell. Era una època en què no estava gaire inspirat, i buscava en el meu entorn algun indici per seguir treballant en les meves peces. Fins aquell moment, havia seguit una trajectòria no gaire lineal però constant, en la qual tractava el tema de les empremtes i el rastre de les coses en els objectes que ens rodegen.

 

 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

VISITA GUIADA

Des de la Tossa de Montbui, els orígens.

9/6/ 2013
Els conflictes entre dues civilitzacions –Els francs, Pirineu amunt, i els àrabs, Ebre avall- deixaren el territori del nostre bisbat erm d’organització eclesiàstica i civil durant un parell de segles (VIII i IX). La reconquesta i reorganització del país, empesa per Guifré el Pelós, anà lligada a l’erecció de monestirs i parròquies. Santa Maria de la Tossa de Montbui resta avui, viva com mai, com a testimoni d’aquells temps heroics, dels nostres orígens.
Guia: Carles Puigferrat