ARTISTES

Ferran Blancafort

El buit construït

Sama Genís Orriols

Ho saben tes entranyes

Marina Berdalet Andrés

Escalo les torres sonores

Claustre

Anna Viñas Mata

Vinc del no-res i marxo cap al tot

Frederic Amat

Obra negra

Marià Dinarés

La pell del lloc

Sergi Cámara

Famílies completes/famílies incompletes

Manolo Gómez

La Mari, el camí de les pedres i jo

Pep Ricart Rial

Anatomia sentida del dolor

Comú

La cicatriu d’Ulisses

Pauper

Marià Dinarés

La pell del lloc

Sergi Cámara

Famílies completes/famílies incompletes

Manolo Gómez

La Mari, el camí de les pedres i jo

Pep Ricart Rial

Anatomia sentida del dolor

Comú

La cicatriu d’Ulisses

Pauper

Curro Claret

Misericòrdia organitzada

Ines Schaikowski

Camí de paper

Sergi Gay

Déus de quitrà

Matteo Ferroni

Temps sagrat/temps profà

Foroba Yelen

Fernando Bravo

Kantoriana

Francesc Morera

Gòlgota

Arquitectures interiors

Itineràncies

Presència/absència

Jordi Díez Fernández

La recuperació de la innocència

Ferran Vives

Trobats

Fernando Prats

Fernando Prats

Deambulatoris

Lourdes Fisa

Lourdes Fisa

A-10

Jordi Marcet i Rosa Vila d’Abadal

La llum de la foscor

La llum de la terra

Josepa Custó

Claustre

Fernando Prats

Guido Dettoni de la Grazzia

Marededéu

Lourdes Fisa

Oriol Molas

I ha plantat la tenda entre nosaltres

Dolors Ferré

Cant per a Joan Maragall

Ernest Altés

Claustre Concret