ARTISTES

Ferran Blancafort

El buit construït

Gerard Mas

Quatre Dames

David Casals Moreno

Cor de Paisatges

Sama Genís Orriols

Ho saben tes entranyes

Marina Berdalet Andrés

Escalo les torres sonores

Claustre

Anna Viñas Mata

Vinc del no-res i marxo cap al tot

Frederic Amat

Obra negra

Marià Dinarés

La pell del lloc

Sergi Cámara

Famílies completes/famílies incompletes

Manolo Gómez

La Mari, el camí de les pedres i jo

Pep Ricart Rial

Anatomia sentida del dolor

Comú

La cicatriu d’Ulisses

Pauper

Curro Claret

Misericòrdia organitzada

Ines Schaikowski

Camí de paper

Sergi Gay

Déus de quitrà

Matteo Ferroni

Temps sagrat/temps profà

Foroba Yelen

Fernando Bravo

Kantoriana

Francesc Morera

Gòlgota

Arquitectures interiors

Itineràncies

Presència/absència

Jordi Díez Fernández

La recuperació de la innocència

Ferran Vives

Trobats

Fernando Prats

Fernando Prats

Deambulatoris

Lourdes Fisa

Lourdes Fisa

A-10

Jordi Marcet i Rosa Vila d’Abadal

La llum de la foscor

La llum de la terra

Josepa Custó

Claustre

Fernando Prats

Guido Dettoni de la Grazzia

Marededéu

Lourdes Fisa

Oriol Molas

I ha plantat la tenda entre nosaltres

Dolors Ferré

Cant per a Joan Maragall

Ernest Altés

Claustre Concret