2012 PROGRAMACIÓ

 Exposicions

PETITS MONS QUOTIDIANS

Albert Lleal
L’Albert Lleal combina la tecnologia científica per a l’obtenció d’imatges que s’encaminen a oferir una mirada amb una nova filosofia.
Un procediment innovador per a l’obtenció d’imatges mitjançant un microscopi electrònic de rastreig, que permet obtenir imatges d’objectes que han estat banyats amb una fina capa d’or i que es col·loquen en una campana de buit mentre un feix d’electrons bombardegen la superfície que una vegada rebotats, impressionen la pel·lícula. S’obtenen imatges en blanc i negre que posteriorment s’acoloreixen.

PLASMAR LA MIRADA

1/7/2011 a L’11/9/2011
L’esquetx com a dibuix ràpid i no elaborat expressa una mirada primera, el moment en què els elements individuals no s’han manifestat encara, no han aportat la seva claredat, els objectes encara estan fosos amb el camp. Aquestes representacions expressen, en el paper, una percepció global com a realitat emmaranyada, no disseccionada, no cartesiana, la percepció de la fusió, la mirada abans de l’anàlisi, la vivència.
En aquesta mostra es poden veure dotze mirades, que s’han plasmat sobre suports i formats diversos, elaborades amb tècniques diferents, realitzades per membres del col·lectiu Sketcicals composades per Jordi Cartañá.

EMOCIONS DEL BARROC

A la Sala romànica de L’albergueria podrem contemplar dues magnífiques escultures barroques, procedents de la parròquia de Santa Maria de Moià: la figura de Josep, procedent d’un retaule, i la figura de l’”Ecce homo” – el Jesús flagelat entregat per Ponç Pilat- una bella escultura feta per a ser portada en processó.
Acompanyen les imatges una obra mural, feta pels artistes Ferran Blancafort, Toni Garcia i Marià Dinarès, on amb el seu dibuix reviuen l’esperit dels retaules barrocs, a partir de detalls concrets de retaules reals.
En aquesta mostra es poden veure dotze mirades, que s’han plasmat sobre suports i formats diversos, elaborades amb tècniques diferents, realitzades per membres del col·lectiu Sketcicals composades per Jordi Cartañá.

 Activitats complementàries

CLIC ! fragments de realitat
Certamen fotogràfic obert a tothom que convida a capturar imatges per fer apareixer realitats properes i desconegudes.
Adreçat a tots els publics. Utilització de les xarxes socials.
Recollida i posterior projecció d’imatges l’aparador del COAC de Vic i a les webs dels col·laboradors.

CONFERÈNCIA
CONTEMPLACIÓ
Mirar molt més que veure-hi amb els ulls, aplicar-hi el pensament en profunda atenció, contemplar.
Experiència de la contemplació explicada en primera persona.
Conferenciants: Germanes Anna, Cristina i Teresa

CONFERÈNCIA
PETITS MONS, a càrrec d’Albert Lleal
“No veiem el que hi ha, veiem com mirem”
“Vivim en un món petit, ple d’universos inabastables”
Com veure, copsar i obtenir les imatges de l’exposició.