2011 CICLE REMIRAR

 Exposicions

MIRADA ESCRITA

1/6/2011 a 26/6/2011
Textos de diferents autors de tots els temps, reflexionen sobre la mirada.

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA DELS TEXOS DE L’EXPOSICIÓ.

18/6/2011
Convit a escamar l’exposició. Durant les hore d’obertura, es convida al públic a llegir un text de l’exposició, les lectures seran enregistrades i es publicaran al bloc de L’albergueria.

 

 

 

PLASMAR LA MIRADA

1/7/2011 a L’11/9/2011
L’esquetx com a dibuix ràpid i no elaborat expressa una mirada primera, el moment en què els elements individuals no s’han manifestat encara, no han aportat la seva claredat, els objectes encara estan fosos amb el camp. Aquestes representacions expressen, en el paper, una percepció global com a realitat emmaranyada, no disseccionada, no cartesiana, la percepció de la fusió, la mirada abans de l’anàlisi, la vivència.
En aquesta mostra es poden veure dotze mirades, que s’han plasmat sobre suports i formats diversos, elaborades amb tècniques diferents, realitzades per membres del col·lectiu Sketcicals composades per Jordi Cartañá.