escalo les torres sonores

Marina Berdalet Andrés 9/9_8/11 2020
BOIRES · PLUGES · VENT · LLUM DE L’ALTURA · AURORES · ABISMES

PES

COS

CREMOR

SOLITUD

ESFORÇ

BATEC

RENAIXENÇA

CICLES

POLS

BUIT

Treball en paper, amb carbonet, encens i grafit

I: @marina_berdalet