El buit construït

L'albergueria. Primavera del 2022
El buit i el no-res no són el mateix. Sabem per la ciència que el buit es fa i també en l’art el buit es crea, es construeix.

En l’arquitectura, entesa com el fet de construir artísticament, es generen buits, que són el que es pot recórrer, utilitzant plens, masses. És una més de les moltes dualitats que se’n presenten, so – silenci, llum – ombra… vida – mort.

La instal·lació que aquí es presenta és un acte commemoratiu del 25è aniversari de L’albergueria, i pretén subratllar, emfatitzar, valorar, l’espai, la sala, on s’han mostrat les diverses manifestacions artístiques durant aquests vint-i-cinc anys.
El lloc dels fets.

Per una vegada es dóna el protagonisme al continent més que el contingut. Ara és l’espai l’exposat, el contemplat, el viscut en un intent de reviure de manera simbòlica l’espai original.

Els elements afegits s’uniformitzen cromàticament i apareix a escala, ara sí, el buit construït.

Ferran Blancafort
fblancafort.cat
@fblancafort

@lalbergueriavic